Специално внимание към повърхностите от интериора на автомобила


Като водачи на автомобили и с цел да осигурим нашата и на останалите пътници безопасност в настоящата ситуация на COVID-19, ние се стремим да поддържаме максимално ниво на хигиена на ползваните автомобили. 

Нека обаче да обърнем внимание какви са правилните методи за почистване и дезинфекция предвид спецификите на повърхностите в автомобила. Интериорът включва различни материали като кожа, метал, пластмаса и други изкуствени материали, за почистването на които е препоръчително да се използват определени средства, за да се запази дълго техния живот и да се избегнат нарушения в покритието на детайлите. От гледна точка на разходите този въпросен е важен, защото застрахователите не покриват подобен тип щети – те се разглеждат като външно механично въздействие.
За да избегнем наранявания на повърхностите при почистване на интериора, съветваме да вземете предвид следните препоръки:
  • Винаги почиствайте повърхностите на автомобила с микрофибърна текстилна кърпа, която не допуска надраскване на повърхностите
  • Използвайте за почистване препарати, които са сертифицирани и съдържат един или няколко от следните съставки Quaternary Ammonium, Sodium Carbonate Peroxyhdrate, Sodium Hypochlorite, Hydrogen Peroxide, Isopropanol, Octanoic Acid, Peroxyacetic Acid. 
  • Мокри кърпи, дезинфектанти и други средства, които се използват за почистване на ръце не са подходящи за тези цели в дългосрочен план
Нашият съвет е винаги преди да използвате определен препарат, да се уверите, че няма препоръки за избягване прилагането му върху определени повърхности.