Fyzická osoba podnikatel
Fyzická osoba nepodnikatel
Předsmluvní dotazník
Natural person non-entrepreneur
Natural person entrepreneur
Pre-contractual form